Bảng Cửu Chương là gì?

Bảng cửu chương (Multiplication tables) là một bảng toán học cho biết cách nhân hai số với nhau trong một quan hệ đại số. Nói cách khác thì, bảng cửu chương là một bảng ghi chép lại nội dung của các phép nhân cơ bản với các số tự nhiên từ 1 đến n (n có thể số 9 hoặc 12 tùy vào quốc gia). Tại Việt Nam, chúng ta thường học theo bảng cửu chương từ 2 đến 9 hoặc bảng cửu chương từ 1 đến 10. Bảng cửu chương là một trong những bảng tính toán rất quan trọng đối với học sinh tại nhiều nơi trên thế giới và học thuộc bảng cửu chương sẽ giúp học sinh có tư duy và có khả năng tính nhẩm nhanh hơn.

Ở Việt Nam, bảng cửu chương được chia làm 2 loại đó là bảng cửu chương phép nhânbảng cửu chương phép chia, cụ thể như sau:

Bảng Cửu Chương Nhân Từ 1 Đến 10

Bảng nhân 1
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
Bảng nhân 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
Bảng nhân 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
Bảng nhân 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
Bảng nhân 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
Bảng nhân 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
Bảng nhân 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Bảng nhân 8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
Bảng nhân 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Bảng nhân 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100

Bảng Cửu Chương Chia Từ 1 Đến 10

Bảng chia 1
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 1 = 3
4 ÷ 1 = 4
5 ÷ 1 = 5
6 ÷ 1 = 6
7 ÷ 1 = 7
8 ÷ 1 = 8
9 ÷ 1 = 9
10 ÷ 1 = 10
Bảng chia 2
2 ÷ 2 = 1
4 ÷ 2 = 2
6 ÷ 2 = 3
8 ÷ 2 = 4
10 ÷ 2 = 5
12 ÷ 2 = 6
14 ÷ 2 = 7
16 ÷ 2 = 8
18 ÷ 2 = 9
20 ÷ 2 = 10
Bảng chia 3
3 ÷ 3 = 1
6 ÷ 3 = 2
9 ÷ 3 = 3
12 ÷ 3 = 4
15 ÷ 3 = 5
18 ÷ 3 = 6
21 ÷ 3 = 7
24 ÷ 3 = 8
27 ÷ 3 = 9
30 ÷ 3 = 10
Bảng chia 4
4 ÷ 4 = 1
8 ÷ 4 = 2
12 ÷ 4 = 3
16 ÷ 4 = 4
20 ÷ 4 = 5
24 ÷ 4 = 6
28 ÷ 4 = 7
32 ÷ 4 = 8
36 ÷ 4 = 9
40 ÷ 4 = 10
Bảng chia 5
5 ÷ 5 = 1
10 ÷ 5 = 2
15 ÷ 5 = 3
20 ÷ 5 = 4
25 ÷ 5 = 5
30 ÷ 5 = 6
35 ÷ 5 = 7
40 ÷ 5 = 8
45 ÷ 5 = 9
50 ÷ 5 = 10
Bảng chia 6
6 ÷ 6 = 1
12 ÷ 6 = 2
18 ÷ 6 = 3
24 ÷ 6 = 4
30 ÷ 6 = 5
36 ÷ 6 = 6
42 ÷ 6 = 7
48 ÷ 6 = 8
54 ÷ 6 = 9
60 ÷ 6 = 10
Bảng chia 7
7 ÷ 7 = 1
14 ÷ 7 = 2
21 ÷ 7 = 3
28 ÷ 7 = 4
35 ÷ 7 = 5
42 ÷ 7 = 6
49 ÷ 7 = 7
56 ÷ 7 = 8
63 ÷ 7 = 9
70 ÷ 7 = 10
Bảng chia 8
8 ÷ 8 = 1
16 ÷ 8 = 2
24 ÷ 8 = 3
32 ÷ 8 = 4
40 ÷ 8 = 5
48 ÷ 8 = 6
56 ÷ 8 = 7
64 ÷ 8 = 8
72 ÷ 8 = 9
80 ÷ 8 = 10
Bảng chia 9
9 ÷ 9 = 1
18 ÷ 9 = 2
27 ÷ 9 = 3
36 ÷ 9 = 4
45 ÷ 9 = 5
54 ÷ 9 = 6
63 ÷ 9 = 7
72 ÷ 9 = 8
81 ÷ 9 = 9
90 ÷ 9 = 10
Bảng chia 10
10 ÷ 10 = 1
20 ÷ 10 = 2
30 ÷ 10 = 3
40 ÷ 10 = 4
50 ÷ 10 = 5
60 ÷ 10 = 6
70 ÷ 10 = 7
80 ÷ 10 = 8
90 ÷ 10 = 9
100 ÷ 10 = 10

Tải bảng cửu chương

Tải bài tập bảng cửu chương

Tầm quan trọng của việc học bảng cửu chương

Việc học bảng cửu chương là rất quan trọng đối với học sinh. Vì vậy, chúng tôi đã liệt kê một vài những lợi ích khi học bảng cửu chương dưới đây:

 • Học bảng cửu chương sẽ giúp cho học sinh giải các bài toán liên quan đến phép nhân và phép chia nhanh hơn và dễ dàng hơn.

 • Học bảng cửu chương sẽ giúp học sinh hiểu các phép toán liên quan đến phép nhân và phép chia, kể từ đó các em học sinh sẽ hiểu về các khái niệm toán học và việc tiếp xúc với việc học toán sẽ trở nên đơn giản hơn.

 • Ghi nhớ bảng cửu chương sẽ giúp tư duy của trẻ phát triển nhanh chóng. Khi trẻ học bảng cửu chương sẽ giúp não bộ nhận thức sớm hơn, nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách logic và não bộ sẽ ngày càng phát triển theo hướng tích cực.

 • Việc học thuộc bảng cửu chương cũng sẽ làm tăng sự tự tin và sự tập trung của trẻ.

Bảng cửu chương từ 1 đến 10

Học bảng cửu chương từ 1 đến 10 sẽ giúp các em tính nhẩm nhanh chóng và dễ dàng. Một trong những bước cần thiết để thành thạo môn toán cơ bản là thuộc lòng bảng cửu chương.

Bảng cửu chương nhân từ 1 đến 10

Bảng nhân 1 Bảng nhân 2 Bảng nhân 3 Bảng nhân 4 Bảng nhân 5

1 × 1 = 1

1 × 2 = 2

1 × 3 = 3

1 × 4 = 4

1 × 5 = 5

2 × 1 = 2

2 × 2 = 4

2 × 3 = 6

2 × 4 = 8

2 × 5 = 10

3 × 1 = 3

3 × 2 = 6

3 × 3 = 9

3 × 4 = 12

3 × 5 = 15

4 × 1 = 4

4 × 2 = 8

4 × 3 = 12

4 × 4 = 16

4 × 5 = 20

5 × 1 = 5

5 × 2 = 10

5 × 3 = 15

5 × 4 = 20

5 × 5 = 25

6 × 1 = 6

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

6 × 5 = 30

7 × 1 = 7

7 × 2 = 14

7 × 3 = 21

7 × 4 = 28

7 × 5 = 35

8 × 1 = 8

8 × 2 = 16

8 × 3 = 24

8 × 4 = 32

8 × 5 = 40

9 × 1 = 9

9 × 2 = 18

9 × 3 = 27

9 × 4 = 36

9 × 5 = 45

10 × 1 = 10

10 × 2 = 20

10 × 3 = 30

10 × 4 = 40

10 × 5 = 50

Bảng nhân 6 Bảng nhân 7 Bảng nhân 8 Bảng nhân 9 Bảng nhân 10

1 × 6 = 6

1 × 7 = 7

1 × 8 = 8

1 × 9 = 9

1 × 10 = 10

2 × 6 = 12

2 × 7 = 14

2 × 8 = 16

2 × 9 = 18

2 × 10 = 20

3 × 6 = 18

3 × 7 = 21

3 × 8 = 24

3 × 9 = 27

3 × 10 = 30

4 × 6 = 24

4 × 7 = 28

4 × 8 = 32

4 × 9 = 36

4 × 10 = 40

5 × 6 = 30

5 × 7 = 35

5 × 8 = 40

5 × 9 = 45

5 × 10 = 50

6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

6 × 8 = 48

6 × 9 = 54

6 × 10 = 60

7 × 6 = 42

7 × 7 = 49

7 × 8 = 56

7 × 9 = 63

7 × 10 = 70

8 × 6 = 48

8 × 7 = 56

8 × 8 = 64

8 × 9 = 72

8 × 10 = 80

9 × 6 = 54

9 × 7 = 63

9 × 8 = 72

9 × 9 = 81

9 × 10 = 90

10 × 6 = 60

10 × 7 = 70

10 × 8 = 80

10 × 9 = 90

10 × 10 = 100

Bảng cửu chương chia từ 1 đến 10

Bảng chia 1 Bảng chia 2 Bảng chia 3 Bảng chia 4 Bảng chia 5

1 ÷ 1 = 1

2 ÷ 2 = 1

3 ÷ 3 = 1

4 ÷ 4 = 1

5 ÷ 5 = 1

2 ÷ 1 = 2

4 ÷ 2 = 2

6 ÷ 3 = 2

8 ÷ 4 = 2

10 ÷ 5 = 2

3 ÷ 1 = 3

6 ÷ 2 = 3

9 ÷ 3 = 3

12 ÷ 4 = 3

15 ÷ 5 = 3

4 ÷ 1 = 4

8 ÷ 2 = 4

12 ÷ 3 = 4

16 ÷ 4 = 4

20 ÷ 5 = 4

5 ÷ 1 = 5

10 ÷ 2 = 5

15 ÷ 3 = 5

20 ÷ 4 = 5

25 ÷ 5 = 5

6 ÷ 1 = 6

12 ÷ 2 = 6

18 ÷ 3 = 6

24 ÷ 4 = 6

30 ÷ 5 = 6

7 ÷ 1 = 7

14 ÷ 2 = 7

21 ÷ 3 = 7

28 ÷ 4 = 7

35 ÷ 5 = 7

8 ÷ 1 = 8

16 ÷ 2 = 8

24 ÷ 3 = 8

32 ÷ 4 = 8

40 ÷ 5 = 8

9 ÷ 1 = 9

18 ÷ 2 = 9

27 ÷ 3 = 9

36 ÷ 4 = 9

45 ÷ 5 = 9

10 ÷ 1 = 10

20 ÷ 2 = 10

30 ÷ 3 = 10

40 ÷ 4 = 10

50 ÷ 5 = 10

Bảng chia 6 Bảng chia 7 Bảng chia 8 Bảng chia 9 Bảng chia 10

6 ÷ 6 = 1

7 ÷ 7 = 1

8 ÷ 8 = 1

9 ÷ 9 = 1

10 ÷ 10 = 1

12 ÷ 6 = 2

14 ÷ 7 = 2

16 ÷ 8 = 2

18 ÷ 9 = 2

20 ÷ 10 = 2

18 ÷ 6 = 3

21 ÷ 7 = 3

24 ÷ 8 = 3

27 ÷ 9 = 3

30 ÷ 10 = 3

24 ÷ 6 = 4

28 ÷ 7 = 4

32 ÷ 8 = 4

36 ÷ 9 = 4

40 ÷ 10 = 4

30 ÷ 6 = 5

35 ÷ 7 = 5

40 ÷ 8 = 5

45 ÷ 9 = 5

50 ÷ 10 = 5

36 ÷ 6 = 6

42 ÷ 7 = 6

48 ÷ 8 = 6

54 ÷ 9 = 6

60 ÷ 10 = 6

42 ÷ 6 = 7

49 ÷ 7 = 7

56 ÷ 8 = 7

63 ÷ 9 = 7

70 ÷ 10 = 7

48 ÷ 6 = 8

56 ÷ 7 = 8

64 ÷ 8 = 8

72 ÷ 9 = 8

80 ÷ 10 = 8

54 ÷ 6 = 9

63 ÷ 7 = 9

72 ÷ 8 = 9

81 ÷ 9 = 9

90 ÷ 10 = 9

60 ÷ 6 = 10

70 ÷ 7 = 10

80 ÷ 8 = 10

90 ÷ 9 = 10

100 ÷ 10 = 10

Mẹo học thuộc bảng cửu chương nhanh

Học thuộc bảng cửu chương nhanh không phải là một chuyện dễ dàng đối với nhiều người, đặc biệt là với các bạn nhỏ vì phải ghi nhớ quá nhiều con số. Vì vậy, đó là lý do chúng tôi đưa ra vài phương pháp dưới đây giúp các em dễ dàng ghi nhớ bảng cửu chương nhanh và lâu hơn.

Mẹo 1: Học thuộc bảng cửu chương từ dễ đến khó

Học thuộc bảng cửu chương là vô cùng quan trọng nhưng không phải ai cũng biết cách học hiệu quả và tạo sự hứng thú khi học cho trẻ. Ở Việt Nam, bảng cửu chương thông thường sẽ là từ bảng 2 đến bảng 9, vì vậy bố mẹ thường sẽ bắt ép các con học theo thứ tự, cách làm này sẽ khiến cho trẻ khó ghi nhớ và làm cho trẻ chán nản với việc học Toán.

Bố mẹ nên áp dụng phương pháp học từ bảng cửu chương dễ đến bảng khó; thay vì bắt trẻ học thuộc theo thứ tự từ bảng 2 đến bảng 9 thì cho trẻ học theo bảng có phép tính đơn giản dễ nhớ trước và tăng dần độ khó lên như là 5, 2, 3, 6, 9, 4, 8, 7.

Mẹo 2: Học thuộc bảng cửu chương bằng cách hoán đổi

Một cách học bảng cửu chương cũng khá hiệu quả là bằng các mẹo hoán đổi. Cũng giống như phép cộng, phép nhân cũng có tính chất giao hoán. Theo tính chất giao hoán, tích của hai số không dổi, không phụ thuộc vào thứ tự hay vị trí của các số bị nhân. Nói cách khác, hai chữ số có thể được nhân lên theo bất kỳ thứ tự nào, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Ví dụ ở các bảng cửu chương khó nhớ, hãy dạy trẻ áp dụng cách này bằng cách chỉ ra rằng 9 x 2 = 2 x 9; hay 3 x 7 = 7 x 3. Phương pháp này sẽ giúp cho trẻ vận dụng khả năng tư duy linh hoạt và việc học bảng cửu chương sẽ nhẹ nhàng hơn phần nào đối với trẻ.

Mẹo 3: Học bảng cửu chương bằng cách luyện tập liên tục

Thay vì cứ bắt ép trẻ ngồi vào bàn, học thuộc liên tục: thì hàng ngày bố mẹ có thể thường xuyên đặt ra các câu hỏi hoặc câu đố liên quan đến bảng cửu chương để kích thích tư duy và khả năng trả lời của trẻ. Vì học thuộc 1 thứ gì đó đòi hỏi sự lặp đi lặp lại nhiều lần và thường xuyên sẽ làm bạn nhớ kiến thức lâu hơn. Với cách này sẽ giúp cho trẻ cảm thấy không bị nhàm chán, vì tính cách của chúng thích chinh phục những câu hỏi, điều này sẽ giúp chúng ghi nhớ bảng cửu chương lâu hơn một cách rất tự nhiên và tạo phản xạ nhanh cho trẻ.

Mẹo 4: Học thuộc bảng cửu chương qua bài hát

Trẻ em thường rất khó nhớ những con số và tất nhiên là không thể tập trung học lâu được. Vì vậy, nếu học thuộc bảng cửu chương qua những lời bài hát có các giai điệu bắt tay sẽ giúp cho các bé thích thú và ghi nhớ nhanh hơn.

Mẹo 5: Treo hình ảnh bảng cửu chương

Với cách này, bố mẹ chỉ cần in hình bảng cửu chương ra và dán hình ảnh vào nơi mà trẻ dễ nhìn thấy nó thường xuyên nhất, điều này sẽ làm cho trẻ tiếp xúc với bảng cửu chương mỗi ngày, nếu như quên thì trẻ có thể nhìn thấy đáp án được luôn mà không cần mở sách, điều này giúp việc học bảng cửu chương của trẻ trở nên dễ dàng hơn.

Bảng cửu chương từ 1-10

Bảng cửu chương nhân 2

Bảng cửu chương nhân 3

Bảng cửu chương nhân 4

Bảng cửu chương nhân 5

Bảng cửu chương nhân 6

Bảng cửu chương nhân 7

Bảng cửu chương nhân 8

Bảng cửu chương nhân 9

Bảng cửu chương nhân 10

 

Bảng cửu chương chia 2

Bảng cửu chương chia 3

Bảng cửu chương chia 4

Bảng cửu chương chia 5

Bảng cửu chương chia 6

Bảng cửu chương chia 7

Bảng cửu chương chia 8

Bảng cửu chương chia 9

Bảng cửu chương chia 10

 

Ví dụ của bảng cửu chương

Ví dụ 1: Trong phòng ăn có 8 cái bàn và mỗi cái bàn có 5 cái ghế. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái ghế trong phòng ăn?

Tóm tắt

  Trong phòng ăn có: 8 cái bàn

  Mỗi cái bàn có: 5 cái ghế

  Có tất cả: ? cái ghế

Bài giải

  Số cái ghế trong phòng ăn có tất cả là:

  8 x 5 = 40 (cái ghế)

  => Kết luận: Có tất cả 40 cái ghế trong phòng ăn.

Ví dụ 2: Một lớp học có 4 tổ, mỗi tổ đều có 8 học sinh. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

  Một lớp có: 4 tổ

  Mỗi tổ có: 8 học sinh

  Lớp đó có: ? học sinh

Bài giải

  Số học sinh lớp đó có tất cả là:

  4 x 8 = 32 (học sinh)

  => Kết luận: Có tất cả 32 học sinh trong lớp.

Ví dụ 3: Có tất cả 36 bông hoa, được chia đều vào 4 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

  Có: 36 bông hoa

  Chia đều: 4 lọ

  Mỗi lọ: ? bông hoa

Bài giải

  Số bông hoa có ở trong mỗi lọ là:

  36 : 4 = 9 (bông hoa)

  => Kết luận: Có 9 bông hoa ở trong mỗi lọ.

Ví dụ 4: Có 48 quyển sách chia đều cho 8 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt

  Có: 48 quyển sách

  Chia: 8 nhóm

  Mỗi nhóm: ? quyển sách

Bài giải

  Số quyển sách mỗi nhóm có tất cả là:

  48 : 8 = 6 (quyển sách)

  => Kết luận: Mỗi nhóm có 6 quyển sách.

Luyện tập bảng cửu chương 1 đến 10

Thực hành bảng nhân 2

Thực hành bảng nhân 3

Thực hành bảng nhân 4

Thực hành bảng nhân 5

Thực hành bảng nhân 6

Thực hành bảng nhân 7

Thực hành bảng nhân 8

Thực hành bảng nhân 9

Thực hành bảng nhân 10

 

Các câu hỏi liên quan đến bảng cửu chương

Tại sao chúng ta nên học bảng cửu chương?

Chúng ta nên học bảng cửu chương bởi vì:

 • Nó sẽ giúp chúng ta giải các bài tập toán nhanh hơn và dễ dàng hơn.

 • Bảng cửu chương cũng là nền tảng để chuẩn bị cho các chủ đề toán học khác như đại số, phân số và các phép chia.

Làm thế nào để luyện tập bảng cửu chương?

Có rất nhiều các để thực hành bảng cửu chương tuy nhiên chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài cách mà chúng tôi tin rằng nó sẽ hữu ích và đơn giản nhất. Đầu tiên, bạn có thể cho trẻ luyện tập với các thẻ ghi nhớ mỗi ngày, hỏi trẻ bất kỳ câu hỏi nào trên bảng cửu chương, điều này sẽ giúp trẻ tự tin và củng cố kiến thức nhanh hơn. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng bảng cửu chương trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ khi bạn mua một thứ gì đó hãy thực hành tính toán theo bảng cửu chương. Với sự kiên nhẫn và luyện tập, bạn sẽ ghi nhớ tất cả các bảng cửu chương.

Độ tuổi nào phù hợp để học bảng cửu chương?

Trẻ em từ 9 đến 10 tuổi có thể bắt đầu học bảng cửu chương sau khi chúng đã học các phép tính liên quan đến cộng và trừ.

Làm thế nào để nhớ được bảng cửu chương?

Bạn nên luyện tập bảng cửu chương mỗi ngày hoặc học thuộc một cách truyền thống. Bạn nên bắt đầu học từ những bảng đơn giản trước ví dụ như bảng 10, 2 và 5 sau đó đến những bảng khó hơn. Luyện tập mỗi ngày sẽ củng cố kiến thức và giúp bạn nhớ bảng cửu chương lâu hơn.